Privacy Policy

Wie zijn wij?

Akkade NV (“Akkade”, “wij”, “ons”, “onze”) helpt organisaties bij het waarborgen van de naleving van Europese en internationale privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Akkade is gevestigd in België.

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van ons bedrijf moeten we veel persoonlijke gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen voor privacy te handhaven. Volgens de AVG (dat is de nieuwe privacywet die van toepassing is binnen de EU) zijn wij verplicht u te informeren over wat we doen met persoonsgegevens die via elektronische weg worden verzameld. Dit privacy beleid is daarom van toepassing op alle informatie die aan ons wordt overgedragen via elektronische middelen (website, e-mail).

Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium zoals Facebook of Twitter, het privacy beleid van die website dit privacy beleid in geval van een botsing uitsluit.

Onze website maakt gebruik van CAPTCHA door Google. Je kunt hun privacy beleid hier vinden.

Hoe kan je ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over ons privacy beleid kan u ons contacteren via volgende kanalen:

Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?

Voor de verwerking van de volgende gegevens vragen we u om toestemming. We zullen ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het contract tussen u en Akkade.

Category of personal data Doel Grondslag van verwerking
Contact formulier, Registratieformulier en Privacy Health Check
Contact gegevens We hebben uw contactgegevens nodig, zoals naam en e-mailadres, om op uw vragen te reageren via onze website. Wanneer we op uw verzoek reageren, hebben we uw naam nodig zodat we op de juiste manier contact met u kunnen opnemen.

We hebben ook uw naam nodig om overeenkomsten/ vergaderingen voor te bereiden.

Door een account aan te maken, krijgt u toegang tot de verdere functies van ‘Gilbert the Chatbot’

Toestemming
Carrière
Contact gegevens

Professionele Ervaring

Opleiding

Kwalificaties

We verzamelen deze informatie voor het rekruteren. We laten het aan u over, welke informatie u met ons wilt delen, maar we kunnen alle gegevens verwerken die u ons geeft. Toestemming

Wie heeft toegang tot jouw data?

Wij, evenals onze werknemers, hebben toegang tot uw gegevens, strikt wanneer nodig om een hierboven beschreven verwerking uit te voeren. We slaan uw gegevens op in een Microsoft Office-omgeving die wordt gehost en beheerd door Cronos.

Akkade maakt deel uit van de Cronos Group en Crosspoint Solutions. Uw gegevens kunnen binnen deze groep van ondernemingen worden overgedragen voor interne administratie of wervingsdoeleinden.

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming overdragen aan iemand buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Hoe lang wordt mijn data bijgehouden?

Om onze database zo up-to-date mogelijk te houden, zullen we uw gegevens in eerste instantie 2 jaar bewaren. Als we binnen deze periode geen contact hebben gehad, we zullen uw gegevens verwijderen. We sturen u een maand voor het einde van deze periode een e-mail. Als u wilt houden wij uw gegevens bij, u kunt uw toestemming via die e-mail voor een ander jaar geven. Als wetgeving vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer bewaren (bijvoorbeeld factuurgegevens), bewaren wij uw gegevens gedurende de periode die wordt beschreven in de wet.

Wat zijn mijn rechten?

Recht van inzage

Iedereen heeft een recht van inzage op zijn gegevens. Dit betekent dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten verder gedetailleerd beschrijven. In dit beleid vindt u de antwoorden op die vragen.

We moeten u ook een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is en we sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie per post vraagt of wanneer een e-mail niet mogelijk is vanwege technische omstandigheden.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek opnieuw aanpassen via een van de bovengenoemde kanalen. Als we vermoeden dat de gegevens die we van u hebben niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Onder een beperkt aantal omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens onverwijld verwijderen. Wij zullen echter uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam op een blacklist bewaren zodat ons systeem zal opmerken dat u niet langer wenst
gecontacteerd te worden.

Omstandigheden wanneer wij u gegevens verwijderen:

 • We verwerken of hebben uw gegevens niet meer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
 • U hebt uw recht om bezwaar te maken ingeroepen (zie hieronder.
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Om te worden vergeten zijn er ook enkele uitzonderingen, in welk geval we uw gegevens niet kunnen verwijderen. Deze zijn in onze sector echter zeer uitzonderlijk. Als dit toch het geval is, zullen we u hierover informeren. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.
 • Voor naleving van een wettelijke verplichting.
 • Om redenen van volksgezondheid.
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht op beperking van verwerking

Als we in het bezit zijn van onjuiste gegevens, wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd, er sprake is van juridische claims of er sprake is van het recht om bezwaar te maken tegen artikel 21 (zie hieronder) zullen we de verwerking stopzetten (met uitzondering van opslag) totdat de kwestie is opgehelderd. Wanneer een overeenkomst is gesloten, de claim door ons als incorrect wordt beschouwd, of enige andere omstandigheid maakt dat de beperking niet
langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “machine leesbaar formaat” verzonden.

Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van artikel 6.1.e) AVG, hebt u het juiste doel. We zullen uw bezwaar onderzoeken en zullen de verwerking alleen voortzetten na het onderzoek en als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld.
Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen.
Ten eerste, als er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken. Ten tweede mag intrekking van toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Kort gezegd: als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe, wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd en als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden de gegevens op die basis verder verwerkt.

Ik wil een officiële klacht indienen. Waar kan ik terecht?

Als we jouw verzoek niet optimaal konden behandelen, heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Ik zie dat sommige velden verplicht moeten worden ingevuld. Waarom is dat?

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om contractuele redenen, hebben we soms een minimum aan informatie nodig. Om u te kunnen bereiken en u te identificeren vragen wij alleen uw naam en een e-mailadres. Al het andere dat u ons verstrekt, is op vrijwillige basis.

Doen jullie aan profiling of automatische gegevensverwerking?

 

Wij verwerken uw gegevens niet via geautomatiseerde besluitvorming.

Wil je niet dat google analytics je gegevens anoniem verwerkt?

Disable google analytics.