GDPR Resources

Definitieve versie van de verordening, vrijgegeven op 6 april 2016. ​

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

GDPR Infographic gepubliceerd door de Europese Commissie over welke informatie persoonlijke gegevens zijn, de reden voor de wijziging, de verplichtingen van bedrijven en de kosten van niet-naleving.

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm

Zelfbeoordelingstools voor gegevensbescherming kunnen bedrijven gebruiken om hun naleving van de acht beginselen van de Data Protection Act 1998 en de CCTV Code of Practice te beoordelen.

https://ico.org.uk/for-organisations/improve-your-practices/data-protection-self-assessment-toolkit/

GDPR 12 stappen om nu document te nemen.

https://ico.org.uk/media/2014146/gdpr-12-steps-infographic-201705.pdf