Managed Services

U moet indien nodig een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aanwijzen, of iemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de naleving van gegevensbescherming en beoordelen waar deze rol past binnen de structuur en de governanceregelingen van uw organisatie.

De GDPR vereist dat sommige organisaties een DPO aanwijzen, bijvoorbeeld overheidsinstanties of organisaties wiens activiteiten bestaan ​​uit het regelmatig en systematisch monitoren van betrokkenen op grote schaal. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat iemand in uw organisatie, of een externe adviseur voor gegevensbescherming, de juiste verantwoordelijkheid neemt voor uw naleving van de gegevensbescherming en over de kennis, ondersteuning en bevoegdheid beschikt om dit effectief te doen. Daarom moet u nu overwegen of u een DPO moet aanwijzen en, zo ja, om te beoordelen of uw huidige aanpak van naleving van gegevensbescherming voldoet aan de GDPR-vereisten.

Privacy is niet langer alleen maar een probleem met de naleving of beveiliging. Het is een strategisch onderwerp geworden op directieniveau omdat belangrijke wijzigingen in de Europese wetgeving zijn aangekondigd. In de huidige bedrijfsomgeving wordt steeds meer aandacht besteed aan privacy en (cyber) beveiligingsnaleving, governance en incidentbeheer. Om succesvol te zijn, hebben bedrijven privacyprofessionals nodig die in staat zijn om privacy en beveiliging op een risico-gebaseerde en geïntegreerde manier te beheren.